PRECOP 28

Ładowanie obrazka...

Bezpłatny

ZAMÓW WEŹ UDZIAŁ

5-6 października 2023


Dwudniowa konferencja PRECOP 28 poprzedzi i przygotuje do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UN Climate Change Conference 2022 – COP 28), tj. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – największego światowego forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

To druga edycja PRECOP, która – jako wydarzenie cykliczne – stawia sobie za cel wypracowanie w toku otwartej dyskusji wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych Szczytów Klimatycznych.

Podczas PRECOP 27, pierwszej edycji corocznej konferencji klimatycznej, w ponad 20 debatach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 1200 uczestników - wśród nich wysocy przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy, byli prezydenci COP.

Rezultatem obrad PRECOP 27 było opracowanie w formule „białej księgi” – zawierające wskazania i rekomendacje dla COP27 w Egipcie.

W debatach poprzedzających COP28 w Dubaju wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki ONZ, polscy i unijni politycy, ludzie gospodarki, cenieni eksperci, przedstawiciele instytucji i organizacji.

W agendzie spotkania pojawią się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzenia już widocznych i wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej.

Jednym z głównych nurtów będzie trwająca transformacja sektora energii w kierunku eliminacji paliw kopalnych oraz zmniejszenia wpływu energetyki i zużywającej energię gospodarki na środowisko i klimat.

Ten nurt zyska dodatkową wagę ze względu na lokalizację tegorocznego szczytu. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z największych na świecie dostawców paliw kopalnych.

W Katowicach nie zabraknie dyskusji o problemach sektora transportu mierzącego się z wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie bezemisyjności bez utraty funkcji.

Istotnym obszarem zainteresowania PRECOP będzie przeobrażanie gospodarki w system cyrkularny - nie wytwarzający odpadów i racjonalnie korzystający z zasobów.

Realizacja tych celów nie będzie możliwe bez poszerzenia świadomości, pogłębiania wiedzy tak ważnych dla akceptacji nie zawsze łatwych w społecznym odbiorze zmian. Istotnym wsparciem i warunkiem powodzenia jest tu społeczne zaufanie i rzetelność, solidarność i współpraca - także tych, którzy w zróżnicowanym stopniu ponoszą koszty zmian klimatu. Dlatego ważny nurt PRECOP związany jest z edukację klimatyczną oraz transparentnością i wiarygodnością działań na rzecz zielonej transformacji.

Skomplikowana sytuacja geopolityczna, narastające napięcia na arenie międzynarodowej oraz zjawiska kryzysowe w gospodarce stanowią dla celów ochrony klimatu wciąż istotny kontekst. Wojna nie anulowała zielonej transformacji; przeciwnie – nadała jej nowej dynamiki związanej z postulatami bezpieczeństwa. Coraz częściej pojawiające się postulaty odbudowy Ukrainy zakładają modernizację tego dużego europejskiego kraju w myśl założeń Zielonego Ładu. To także ważny - szczególnie z europejskiej perspektywy - wątek PRECOP 28.

Dostęp do zielonego kapitału, adaptacji miast do zmian klimatu, bezpieczny i zrównoważony system żywnościowy, ochrona ekosystemów morskich – te tematy dopełniają najkrótszego przeglądu powstającej agendy PRECOP 28.

* * *

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

W ramach systemu ONZ United Nations Global Compact odpowiada za współpracę z sektorem prywatnym. Inicjatywa zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad (10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji. Misją UN Global Compact jest włączenie sektora prywatnego we wdrożenie polityk klimatycznych ONZ, a w szczególności Porozumienia Paryskiego z 2015 r. United Nations Global Compact Network Poland koordynuje biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. W UN Global Compact Network Poland cele środowiskowe realizowane są poprzez program Climate Positive, który identyfikuje oraz pomaga osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), a w szczególności cel 13 związany z ochroną środowiska i działaniami w dziedzinie klimatu oraz komplementarne z nim cele: 6, 7, 9, 11, 12, 14 i 15.

Grupa PTWP jest organizatorem kongresów, konferencji i wydarzeń specjalnych, a także zarządcą Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. Grupa PTWP z powodzeniem organizuje ok. 50 wydarzeń rocznie na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez biznesowych odbywających się w tej części Europy. W portfolio Grupy znajdują się także takie eventy jak: 4 Design Days, Health Challenges Congress, Property Forum, Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Forum Rynku Zdrowia oraz EEC Trends. Grupa PTWP jest również wydawcą dwudziestu portali o tematyce biznesowej, w tym m.in. WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl, PortalSpozywczy.pl, PropertyNews.pl i Well.pl.

Opinie użytkowników (0)

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii uzytkowników. Twoja może być pierwsza!