Zmieniamy Polski Przemysł 2019

Ładowanie obrazka...

Bezpłatny

ZAMÓW WEŹ UDZIAŁ

Warszawa • 27 luty 2019


Forum Zmieniamy Polski Przemysł to jedna z najważniejszych w kraju cyklicznych debat o przeobrażeniach i perspektywach polskiej gospodarki. XIX edycja tego wydarzenia, organizowanego od lat przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL, odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Warszawie.

 Program tegorocznego Forum obejmie kluczowe problemy i wyzwania rozwojowe stojące przed najważniejszymi sektorami polskiej gospodarki. W wydarzeniach Forum jak co roku wezmą udział przedsiębiorcy, menedżerowie największych firm, politycy i decydenci, eksperci i przedstawiciele mediów.

Sesja inaugurująca będzie debatą o najważniejszych szansach i zagrożeniach dla polskiej gospodarki, o jej kluczowych atutach i słabościach. Wnioski z dyskusji skupią się wokół działań, jakie należy podjąć, by jak najskuteczniej wykorzystać jej potencjał i zneutralizować bariery.

W dyskusji poruszone zostaną takie kwestie jak inwestycje, otoczenie regulacyjne, ambicje związane z ekspansją zagraniczną, bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe, rynek pracy i rozwój nowoczesnych technologii.

Merytoryczną bazę tej debaty stworzy specjalny raport – dziennikarskie badanie opinii   dotyczące szans, zagrożeń i koniecznych działań w polskiej gospodarce – powstały na podstawie rozmów dziennikarzy magazynu Nowy Przemysł i portalu WNP.PL z menedżerami największych, najbardziej dynamicznych firm różnych branż.

Sesje plenarne Forum ZPP zostaną poświęcone sytuacji i trendom rozwojowym sektora naftowego i petrochemicznego.

W dyskusji o doświadczeniach zagranicznych polskich firm wezmą udział ci, którzy w ekspansji odnieśli sukces; mowa będzie jednak także o ryzykach i sztuce unikania błędów.

Uczestnicy debaty „Transport – infrastruktura i inwestycje” skupią się na perspektywach finansowania inwestycji drogowych i kolejowych oraz zagrożeniach związanych z realizacją szerokiego frontu prac.

Osobna dyskusja będzie poświęcona fuzjom i przejęciom z naciskiem na kwestie skutecznej i zakończonej sukcesem ich realizacji.

Energetyka to w ramach Forum dwa główne zagadnienia: sytuacja na polskim rynku energii w kontekście rosnących jej cen oraz charakter i skala zmian w krajowej energetyce wywołanych przez nowe regulacje, trendy technologiczne i rynkowe.

Czy polski przemysł stać na technologiczny „skok do przyszłości”? Automatyzacja i robotyzacja to zjawiska, które zmieniają całą polską gospodarkę. To także temat jednej z sesji.

Rynek pracy, a przede wszystkim problemy z zatrudnieniem i dostępem do kadr, a także strategie firm wobec tych problemów, tworzą niezwykle istotny kontekst dla polskiej gospodarki. Debaty o tej tematyce nie mogło zabraknąć w programie Forum.

Tradycyjnie Forum zakończy uroczysta wieczorna gala, podczas której przyznane zostaną tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł”.

Opinie użytkowników (0)

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii uzytkowników. Twoja może być pierwsza!